Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Έως το 2010 η Ελλάδα πρέπει να ρίξει το έλλειμμα κάτω του 3%!!

Το άτυπο Συμβούλιο υπουργών οικονομίας της ΕΕ που συνεδρίασε στην Πράγα υιοθέτησε τις προτάσεις σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο με τον οποίο θα τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία. Στην περίπτωση της Ελλάδας αναφέρεται ότι η διόρθωση θα πρέπει να γίνει έως το 2010, για τη Γαλλία και την Ισπανία το 2012 και για την Ιρλανδία το 2013.
Σε ότι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, το Συμβούλιο σημειώνει ότι οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να ξεκινήσουν ήδη από φέτος ενώ δίνεται προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου προκειμένου οι ελληνικές αρχές να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για την ενίσχυση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και να καθορίσουν τα μέτρα εκείνα που θα είναι επαρκή για τη διόρθωση του ελλείμματος έως το 2010. Παράλληλα, το Συμβούλιο αναφέρει ότι λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που ανακοίνωσαν οι ελληνικές αρχές στις 18 Μαρτίου για την υποστήριξη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2009.
Ειδικότερα, στο κείμενο της σύστασης του Συμβουλίου για την Ελλάδα αναφέρεται κατ΄αρχήν ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ιανουαρίου αν δεν υπάρξει αλλαγή της οικονομικής πολιτικής τότε αναμένεται επιδείνωση του δημοσιονομικού που το 2010 θα φτάσει το 4,25%. Για το λόγο αυτό, όπως επισημαίνει το Συμβούλιο, η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει μια ισχυρή πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής που να βασίζεται σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και τα οποία θα έχουν ως στόχο την περιστολή των τρεχουσών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης μιας συνετούς μισθολογικής πολιτικής στο δημόσιο τομέα, και κυρίως τον περιορισμό του ελλείμματος κάτω από το όριο του 3% το 2010.
Προς το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το Συμβούλιο, η προσπάθεια δημοσιονομικής σταθεροποίησης θα πρέπει να ξεκινήσει ήδη από το 2009 ενώ η συνολική δημοσιονομική προσαρμογή που θα πρέπει να επιτευχθεί την περίοδο 2009-2010 είναι της τάξης του 1,25% του ΑΕΠ. Στη σύσταση του Συμβουλίου δίνεται ακόμη προθεσμία στις ελληνικές αρχές 6 μηνών, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, ώστε να παρουσιάσουν με ποιο τρόπο θα μειωθεί το έλλειμμα το 2010 κάτω από το 3%. Σε ότι αφορά τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις, το Συμβούλιο επισημαίνει ότι το ύψος του δημόσιου χρέους που παραμένει από τα υψηλότερα στην ΕΕ σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση των δημοσίων δαπανών που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού, αναμένεται να επηρεάσουν με αρνητικό τρόπο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Όπως υποστηρίζει το Συμβούλιο, η βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών έχει επείγοντα χαρακτήρα ενώ επισημαίνεται ακόμη ότι οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τη συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails