Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Κομισιόν: Τελευταία τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Σε μελέτη της Κομισιόν για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών για την γ'βάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη, η Ελλάδα είναι η τελευταία στον δείκτη αξιολόγησης των πανεπιστημίων της Ε.Ε. Ο κ. Σκανδουράκης Σπύρος, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας Πάτρας και μέλος του προεδρείου της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ, σχολιάζει στο tvxs τα πορίσματα της αξιολόγησης.

Η μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τοποθετεί την Ελλάδα τελευταία στον δείκτη αξιολόγησης αποδίδει τα αποτελέσματα στην ποιότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στον τρόπο χρηματοδότησης των ΑΕΙ και στην πολιτική που ακολουθούν οι πανεπιστημιακοί αλλά όχι στην έλλειψη χρηματοδότησης (1,4% του ΑΕΠ) ή στην έλλειψη προσωπικού.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, σε κάθε πανεπιστημιακό αναλογούν 30 φοιτητές, ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός στην Ένωση όμως λιγότεροι από τρεις πτυχιούχοι.

Επίσης, η Ελλάδα είναι τελευταία και στον δείκτη αποφοίτησης γεγονός που οφείλεται πιθανά στην χαμηλή συμμετοχή στα μαθήματα, στην μακροχρόνια παραμονή στα πανεπιστήμια και στην εγκατάλειψη του μετά την εισαγωγή. Οι απόφοιτοι ανά πανεπιστημιακό είναι κάτι λιγότερο από 3 και σε κάθε χίλιους κατοίκους αναλογούν λιγότερο από 6 πτυχιούχοι...Τέλος, χαμηλές κρίνονται οι μεταπανεπιστημιακές επιδόσεις της Ελλάδας καθώς σε αναλογία με το πανεπιστημιακό προσωπικό, οι δημοσιεύσεις είναι λίγες. Επίσης, στον δείκτη για την πολιτική που ακολουθείται για το προσωπικό των ΑΕΙ, η Ελλάδα ταξινομείται στην τελευταία θέση της Ένωσης.

Η Επιτροπή κάνει συγκεκριμένες συστάσεις για την αύξηση της αποδοτικότητας των ΑΕΙ. Έτσι, πρώτον συνιστάται η ενθάρρυνση της λογοδοσίας των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με προσεκτική και δίκαιη αξιολόγηση, διασφαλισμένη από ανεξάρτητα σώματα. Δεύτερον, προτείνεται η ανάπτυξη της αυτονομίας των ιδρυμάτων όσον αφορά τις δυνατότητες του προσωπικού να προσλαμβάνει, να απολύει και να ρυθμίζει τους μισθούς. Τρίτον, προωθείται η σύνδεση της χρηματοδότησης με την απόδοση των ιδρυμάτων έτσι ώστε να η τριτοβάθμια παιδεία να συμβάλλει περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και στην εύρεση εργασίας για τους αποφοίτους.
http://www.tvxs.gr/v26784

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails