Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Η Eurostat δεν επικυρώνει τα στοιχεία λόγω αναξιοπιστίας.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση για τα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας στην οποία επισημαίνονται οι σημαντικές αδυναμίες στη συλλογή και στην επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και από όλες τις εμπλεκόμενες εθνικές υπηρεσίες.

Η Επιτροπή τονίζει μάλιστα ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αναθεώρησης του δημοσιονομικού ελλείμματος και χρέους της Ελλάδας για το 2008 και των προηγούμενων ετών.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω έκθεση της Επιτροπής απευθύνεται στους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ και ουσιαστικά αναφέρει ότι παρά τις επίμονες προσπάθειες της Eurostat από το 2004 και μετά, παραμένουν συστημικές ελλείψεις και αδυναμίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν την έγκαιρη συλλογή αξιόπιστων δημοσιονομικών στοιχείων στην Ελλάδα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα ξεπερνούν τους τρόπους αντιμετώπισης που διαθέτει η Eurostat. Η Επιτροπή τονίζει επίσης ότι η Eurostat δεν έχει ελεγκτική ισχύ και αναφέρει ότι εξαρτάται σε μεγάλο μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία που συλλέγουν και κοινοποιούν τα κράτη μέλη αλλά και στη διοικητική ικανότητα, την καλή πίστη και τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές.

Η έκθεση της Επιτροπής αναφέρει ακόμη ότι κατά το παρελθόν και ειδικότερα από το 2004 και μετά η Eurostat εξέφρασε σε πέντε περιπτώσεις επιφυλάξεις για την εγκυρότητα των δημοσιονομικών στοιχείων που παρουσίασε η Ελλάδα...Η Επιτροπή, υπενθυμίζει, ακόμη, ότι το 2004 η Eurostat σε έκθεσή της διαπίστωνε παρατυπίες σε ό,τι αφορά τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1997-2004. H Επιτροπή επισημαίνει ότι το πρόβλημα της αξιοπιστίας των ελληνικών στατιστικών στοιχείων δεν είναι «μεθοδολογικής φύσεως», αλλά πηγάζει από αμιγώς εθνικές ιδιαιτερότητες.

Ειδικότερα, με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξε η Eurostat κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 2009, η Επιτροπή στην έκθεσή της υπογραμμίζει τα εξής:

1) Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος της Ελλάδας, η Eurostat, προς το παρόν, δεν είναι σε θέση να τα επικυρώσει, λόγω έλλειψης αξιοπιστίας και αποδείξεων που τα συνοδεύουν.

2) Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συλλογή και την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων, επισημαίνονται αδυναμίες, αναποτελεσματικότητα και υποχωρητικότητα σε πολιτικές παρεμβάσεις, διαχρονικά. Δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα της εθνικής στατιστικής Υπηρεσίας και των εθνικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στη συλλογή των στατιστικών στοιχείων, ενώ επισημαίνονται αδιαφανείς διαδικασίες στην καταγραφή των στοιχείων.

3) Σοβαρές ελλείψεις στην κοινοποίηση των στοιχείων περί υπερβολικού ελλείμματος τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2009, σχετικά με την αξιοπιστία των στοιχείων, το σεβασμό των λογιστικών κανόνων και μη έγκαιρη κοινοποίηση των στοιχείων.

Επισημαίνεται ακόμη, «η φτωχή συνεργασία μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στη συλλογή των στατιστικών στοιχείων για τα δημοσιονομικά μεγέθη, καθώς και η έλλειψη ανεξαρτησίας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή τονίζει ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία που γνωστοποίησε η Ελλάδα στις 21 Οκτωβρίου δεν επικυρώθηκαν από τη Εurostat, διότι παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και εκκρεμότητες σε τομείς κλειδιά όπως τα ασφαλιστικά ταμεία, τα χρέη των νοσοκομείων και συναλλαγές μεταξύ της κυβέρνησης και των δημόσιων επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή τονίζει ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του δημοσιονομικού ελλείμματος και χρέους της Ελλάδας για το 2008 και των προηγούμενων ετών.

Σημειώνει, τέλος, ότι η αξιοπιστία των στοιχείων για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος της Ελλάδας θα παραμένουν υπό αμφισβήτηση, έως ότου διευθετηθούν οι αδυναμίες που επισημαίνονται στην έκθεση της Επιτροπής.
Πηγή:ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails