Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Πρωταθλήτρια στις αυξήσεις η Ελλάδα.


Η Ελλάδα πρώτη στον πληθωρισμό με 2,6% όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 0,9%, σύμφωνα με ανάλυση των τιμών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πραγματοποίησε το ΕΛΚΕΚΑ στις χώρες της Ευρωζώνης για τον Δεκέμβριο
Συγκεκριμένα:
Η Ελλάδα πρώτη στην ένδυση με αύξηση 2,8% τον Δεκέμβριο -09 σε σχέση με τον
Δεκέμβριο -08 , μέ δεύτερη την Γερμανία με 2,5%, όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 0,4%
Η Ελλάδα πρώτη στα παπούτσια με αύξηση 2,8% μαζί με την Γερμανία
όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 1%.
Η Ελλάδα πρώτη στίς επισκευές οίκιακών συσκευών με αύξηση 3,9% μαζί με την
Ισπανία καί την Ολλανδία όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 1,9%.
Η Ελλάδα πρώτη στον σιδηρόδρομο με αύξηση 36,6% , με δεύτερη την Ιταλία με
αύξηση 11,9% όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 4,3%.
Η Ελλάδα πρώτη στις υπηρεσίες μεταφορών με 11,6% , με δεύτερη την Ιρλανδία με
9,2% όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 4,3%.... Η Ελλάδα πρώτη στις ασφάλειες μεταφορών με αύξηση 10,9% με δεύτερη την
Ιρλανδία με 9,2% , όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 4,30%
Η Ελλάδα δεύτερη στις Νοσοκομειακές υπηρεσίες με αύξηση 6,5% με δεύτερη την
Ιρλανδία με 11,7% , όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 2,40%.
Η Ελλάδα δεύτερη στην αύξηση της βενζίνης με 25,6% με πρώτη την Σλοβενία με
27,3% όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 11%.
Η Ελλάδα δεύτερη στην αύξηση στό ψωμί με 0,5% με πρώτη την Μάλτα 3,2%, όταν ο
Μ.Ο της Ε.Ε είναι -0,6%.
Η Ελλάδα δεύτερη στην αύξηση του καφέ , με 1,9% % με πρώτη την Αυστρία με 2,3%
όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 0,10%.
ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails