Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Τι «προτείνει» για την Ελλάδα το ΔΝΤ.


Πακέτο προτάσεων υπέβαλαν στο υπουργείο Οικονομικών τα στελέχη του ΔΝΤ, για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το κείμενο "Βασικές κατευθύνσεις και προτάσεις από την τεχνική βοήθεια του ΔΝΤ για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα", που υποβλήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: Η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στον κρατικό προϋπολογισμό, όμως οι μεγάλες υπερβάσεις δαπανών αφορούν κυρίως τη γενική κυβέρνηση (υγεία και ασφαλιστικό σύστημα).

Στις βασικές κατευθύνσεις και προτάσεις από την τεχνική βοήθεια του ΔΝΤ, προκύπτει ότι απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την ανάκτηση του ελέγχου των δημοσιονομικών οικονομικών και οι ενέργειες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν:....-Έλεγχο των δαπανών με παρακολούθηση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από τους φορείς του δημοσίου.

-Δημοσιονομικό έλεγχο και κοινοποίηση των στοιχείων σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση, περιλαμβάνοντας και τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης άμεσα.

-Προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου με αναθεώρηση του σχετικού νόμου του 1995 ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι παραπάνω αλλαγές, και

-Βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης και παρακολούθησης με την παρουσίαση στο Κοινοβούλιο μιας δημοσιονομικής στρατηγικής με συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους για το κράτος, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ.

Μεσοπρόθεσμα

Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης, η μεσοπρόθεσμη στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει την υιοθέτηση ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος αλλαγών και στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να είναι υπεύθυνο και υπόλογο, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής της γενικής κυβέρνησης.

Επίσης, αναφέρεται ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ενισχυμένη εποπτεία και έλεγχο επί του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να λειτουργεί και προληπτικά (δημοσιονομικός έλεγχος) και προγραμματικά (δημοσιονομική πολιτική, κατάρτιση προϋπολογισμού και παρακολούθηση).

Φορολογική διοίκηση

Στις προτάσεις των στελεχών του ΔΝΤ αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι οι άμεσες προτεραιότητες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής για να διαλυθεί η άκρατη φοροδιαφυγή πρέπει να περιλαμβάνουν:

-Πρόγραμμα ενίσχυσης των μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους μεγαλύτερους οφειλέτες.

-Πρόγραμμα για την ενίσχυση της συμμόρφωσης μέσα από τη δήλωση και την πληρωμή φόρων, π.χ. το 30% των οφειλετών ΦΠΑ δεν έχουν καταθέσει δήλωση.

-Πρόγραμμα ελέγχων που να περιλαμβάνει αυστηρές ποινές για τις βαριές μορφές παραβάσεων, π.χ. το 75% των ελεύθερων επαγγελματιών (γιατροί, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί και δικηγόροι) δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο όριο.

Εξάλλου, για να επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης συμμόρφωσης θα πρέπει να προωθηθούν διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η ενίσχυση της ικανότητας στρατηγικής διοίκησης και σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Φορολογίας και Τελωνείων, η ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους, η ουσιαστική ενίσχυση της ικανότητας της Γενικής Γραμματείας Φορολογίας και Τελωνείων στη διαχείριση των κεντρικών φορολογικών λειτουργιών, κλπ.
ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails