Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Παγκρήτια δημοσκόπηση του Πολυτεχνείου Κρήτης για την οικονομική κρίση.


Αναγκαία σε ποσοστό 45,75% θεωρεί η κοινή γνώμη στην Κρήτη τα μέτρα της κυβέρνησης για τη μείωση του ελλείμματος και την αντιμετώπιση του χρέους της χώρας μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην Παγκρήτια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του καθηγητή Κωστα Ζοπουνίδη διευθυντή του εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, του διευθυντή του εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης Χρήστου Σκιαδά, και του υποψηφίου Διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων Γιώργου I. Ματαλλιωτάκη.
Ειδικότερα, ποσοστό 26,3% δίνει όλη την τετραετία στην κυβέρνηση Παπανδρέου προκειμένου να αποδώσουν τα μέτρα, το 21,2% δίνει ένα χρόνο ακόμη, το14,5% δύο χρόνια, το 32,3% δεν δίνει κανένα περιθώριο χρόνου και το 5,7% δεν διατυπώνει άποψη σχετικά με το θέμα. Αναγκαίες τις ρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, θεωρούν οι πολίτες της Κρήτης (45,7%). Σε ποσοστό 47,8% οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν ότι υπήρχαν περιθώρια για πιο ήπια μέτρα και λιγότερο «σκληρές» πολιτικές.
Γενική εκτίμηση αποτελεί ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα αν στις εκλογές του Οκτωβρίου είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, άποψη που αποτυπώνεται σε ποσοστό 84,4%, ενώ αντίθετη γνώμη φαίνεται να έχει μόλις το 9,4% του δείγματος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας το 48,1% των πολιτών υποστηρίζει ότι η οικονομία έφτασε στο σημείο αυτό εξαιτίας των χειρισμών και των πολιτικών που ακολουθήθηκαν από τις κυβερνήσεις....Το 26,5% χαρακτήρισε υπεύθυνο για την σημερινή κατάσταση της οικονομίας, συνολικά το οικονομικό σύστημα, το 14,3% την επίθεση που δέχθηκε η χώρα από κερδοσκόπους και το 8,4% απέδωσε ευθύνες στις πολιτικές και στους χειρισμούς τις Ευρωπαϊκής πολιτικής.
Ο δρόμος της ανάκαμψης πάντως φαίνεται αρκετά μακρύς, σύμφωνα με τη γνώμη των πολιτών.
Το 34,2% των ερωτηθέντων εκφράζει μεγάλη απαισιοδοξία υποστηρίζοντας ότι θα χρειαστούν πάνω από δέκα χρόνια για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση, το 30,3% πιστεύει ότι θα χρειαστούν πέντε έως και δέκα χρόνια, το 16,8% πιστεύει ότι θα χρειαστούν έως πέντε χρόνια και ένα μικρό ποσοστό 2,2% διατυπώνει αισιόδοξη άποψη ότι εντός δύο ετών θα έχουμε βγεί από την κρίση.
Αναφορικά με την άποψη των πολιτών για τον τρόπο που η κρίση πιθανόν να έχει επηρεάσει την εργασία τους ή κάποιου κοντινού τους προσώπου, το 32,6% δήλωσε ότι η εργασία τους δεν έχει υποστεί καμία επιρροή λόγω της οικονομικής κρίσης, εκτός από τις περικοπές στο μισθό, το 31,5% ότι υπήρξε αναγκαστική ημιαπασχόληση, ενώ το 25,5% του δείγματος δήλωσε ότι έχει πέσει θύμα απόλυσης. Σε ό,τι αφορά τον δημόσιο τομέα, το 38,8% πιστεύει ότι οι μειώσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων είναι αρκετές, ενώ το 50,3% ότι θα χρειαστούν και άλλες μειώσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και την εξυγίανση της οικονομίας.
Αντιθέτως, στον ιδιωτικό τομέα με ενδεχόμενη μείωση των αποδοχών οι πολίτες εκτιμούν ότι δεν θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα το 60,8% υποστηρίζει ότι, ακόμη και αν μειωθούν οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, δεν θα μειωθούν οι τιμές των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ μόλις το 30% πιστεύει ότι η μείωση των αποδοχών θα οδηγήσει και σε μείωση των τιμών. Αναφορικά με τον δημόσιο τομέα.
Σε ποσοστό 37,3% διατυπώθηκε η άποψη να μην απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι αλλά να μειωθούν οι αποδοχές τους. Την άποψη να μειωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην γίνουν άλλες περικοπές στις αποδοχές τους υποστήριξε το 33,6%, ενώ τέλος το 29% του δείγματος δήλωσε ότι πρέπει να γίνουν και τα δύο, να μειωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και να μειωθούν οι αποδοχές τους.
Σε σχετική ερώτηση, το 88,4% των πολιτών δήλωσε πως συμφωνεί με τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων για ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, σε αντίθεση με το 7,5% που έχει διαφορετική πεποίθηση. Ανάλογη γνώμη σχετικά με την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με επιπλέον επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν οι πολίτες διατυπώνοντας σε ποσοστό 72,9% ότι συμφωνούν και σε ποσοστό ύψους 18,5% ότι διαφωνούν. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και τα στοιχεία τις δημοσκόπησης που αφορούν στον προσδιορισμό ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τη έρευνα το μοντέλο αυτό θα πρέπει σε γενικές γραμμές να περιλαμβάνει (49,8%) περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και (30,4%) περισσότερες κρατικοποιήσεις. Επιπροσθέτως στο νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης οι πολίτες (55,5%) υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στη δίκαιη κατανομή του πλούτου-ισότητα και 34,9% στην ενίσχυση της αγοράς- ελευθερία. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 77,2% των ερωτηθέντων δήλωσε διάθεση να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες π.χ (υπολογιστές) ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε πιθανές νέες απαιτήσεις του εργασιακού σας περιβάλλοντος, ενώ το 22% των πολιτών διατύπωσε αντίθετη άποψη και δεν είναι διατεθειμένο να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες.
Η έρευνα επεκτάθηκε και στις απόψεις-προτάσεις των πολιτών για έξοδο από την κρίση το συντομότερο δυνατό. Η στήριξη και ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας, του πρωτογενούς τομέα ευρύτερα και της ελληνικής περιφέρειας συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό προτίμησης (29%), ακολούθησε η στήριξη ελληνικής βιομηχανίας 22,7%, ο δραστικός περιορισμός των υπεράριθμων δημοσίων υπαλλήλων 14,5% κατατάχθηκε τρίτος σε σειρά προτίμησης.
Δεν έλειψαν όμως και εκείνοι (12,6%) που αναφέρθηκαν στην αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου που οδήγησε στην αύξηση των εισαγωγών και μείωση των εξαγωγών, στο πάγωμα των αποδοχών στο δημόσιο τομέα με εξαίρεση τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους (11,9%) και τέλος στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων επιτηδευματιών (9,3%).
Η Παγκρήτια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 17-20 Μαΐου του 2010. Το δείγμα ήταν τυχαίο, στρωματοποιημένο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού, περιελάμβανε 1.226 νοικοκυριά της Κρήτης και επιλέχθηκε βάσει των σχετικών αναλογιών του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής του 2001. Βασίσθηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκαν προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Ηλικίες: από 18 ετών έως 60 +

2810.gr

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θα σας αναφέρω πως ήταν η ερώτηση σε προηγούμενη δημοσκόπηση που έδινε υψηλά ποσοστά υπέρ της λύσεως Παπανδρέου και την προσφυγή στο ΔΝΤ. Η ερώτηση ήταν:"Τι προτιμάτε σωτηρία μέσα από το ΔΝΤ ή πτώχευση και καταστροφή"; Ακόμα και σε αυτό το γελοία στημμένο ερώτημα πάνω από 45% ψηφίσαν ΌΧΙ δηλαδή ότι προτιμούσαν την καταστροφή από την προσφυγή στο ΔΝΤ και έτσι φαίνεται ότι ο κόσμος είναι πονηρεμένος ακόμα και στις στημμένες ερωτήσεις. Αναρωτιέμε λοιπόν πόσο αξιόπιστα και γιατί γίνονται αυτά τα γκάλοπ. Μάλλον για να υπηρετήσουν την κυβέρνηση και το ΔΝΤ που τόσο πρόθυμα υπηρετούν και τα παπαγαλάκια στις περισσότερες αφημερίδες και στην τηλεόραση. Έλεος!

busy bee είπε...

Ανωνυμε δεν θα διαφωνησω μαζι σου, στην προκειμενη περιπτωση (και με καθε επιφυλαξη παντα και εννοω την αξιοπιστια του ιδρυματος), η ερευνα ειναι του Πολυτεχνειου Κρητης. :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails