Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Κοινοποίηση σε τοπικούς φορείς, άρχοντες, αιρετούς και μη...


Σε συνέχεια του post για: Δημόσια και ιδιωτική... προσβασιμότητα. που είχαμε δημοσιεύσει πρόσφατα, παραθέτουμε εδώ την σχετική νομοθεσία:
(άρθρο 28 ν. 1337/1983)

"Ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσης που έχουν σχηματιστεί με οποιοδήποτε τρόπο έστω και κατά παράβαση των κειμένων πολεοδομικών διατάξεων και που βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καμία αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας. Σε περίπτωση όμως που οι χώροι αυτοί καταργούνται με το σχέδιο πόλεως, προσκυρώνονται κατά τις κείμενες διατάξεις."

Πλήρης τίτλος: Νόμος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις
ΦΕΚ Τεύχος Α, Φύλλο 33, Έτος 1983 (14.03.1983)
http://www.mechpedia.gr/wiki/%CE%9D_1337/1983

Καλές είναι οι Βρυξέλλες,... αλλά ας εφαρμόσουμε και κανένα νόμο επιτέλους και ας εκπληρώσουμε τα καθήκοντα μας απέναντι στην κοινωνία, αφού και για αυτό τον σκοπό υποτίθεται μας έχουν εκλέξει, εννοείτε, ότι η σύγκρουση και εδώ, με συμφέροντα είναι αναπόφεκτη.
Τολμείστε.
Ξηλώστε τις μπάρες τώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails