Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

9 στους 10 Έλληνες επιχειρηματίες έχουν καταφύγει σε δάνειο λόγω κρίσης.

Τρεις στους τέσσερις Έλληνες επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα της Focus Bari με θέμα «Πως αντιμετωπίζουν οι Επιχειρηματίες την οικονομική κρίση», δήλωσαν ότι η επιχείρησή τους έχει επηρεαστεί αρνητικά από την οικονομική κρίση στη χώρα μας.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν, η κρίση άγγιξε εντονότερα τον κλάδο των κατασκευών, τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τη βιομηχανία γενικότερα.

Την ίδια στιγμή, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό πιστεύει ότι η κρίση μπορεί και να ωφέλησε τις τράπεζες αλλά και τον κλάδο της πληροφορικής (ποσοστό 16% και 10% αντίστοιχα).

Ως προς τα μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, εννιά στους δέκα επιχειρηματίες δηλώνουν πως έχουν καταφύγει σε μείωση «περιττών» εξόδων αλλά και σε δανειοδότηση....Μέσα στην παρούσα οικονομική κατάσταση, αρχίζουν να διαφαίνονται όμως και ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις όπως η σωστότερη διαχείριση των οικονομικών των εταιριών σε βάθος χρόνου και το «ξεκαθάρισμα» του ανταγωνιστικού πεδίου σε πολλές αγορές της χώρας.

Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα της έρευνας, μέσα σε αυτό το τοπίο της ελληνικής οικονομίας, οι Έλληνες επιχειρηματίες πιστεύουν ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεση προτεραιότητα στην οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, την αντιμετώπιση της ανεργίας αλλά και στη δημόσια διοίκηση και το ασφαλιστικό.

Σε σχέση με το κατά πόσο μπορεί η ελληνική οικονομία να φανεί ανταγωνιστικότερη στα επόμενα τέσσερα χρόνια, μόνο ένας στους τρεις πιστεύει ότι μπορεί υπάρξει ανάκαμψη.

Ως προς τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρει η νέα Κυβέρνηση για να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, αποτυπώνεται σαφώς το αίτημα γα μείωση της γραφειοκρατίας και δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου για επενδύσεις στη χώρα.

Μόλις το 6% των Ελλήνων επιχειρηματιών, πιστεύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό στο μοντέλο της «πράσινης ανάπτυξης», παρόλο που η πλειοψηφία (ποσοστό 62%) πιστεύει ότι κράτος και επιχειρήσεις είναι συνυπεύθυνοι για την ανάπτυξη «πράσινων» επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η έρευνα διεξήχθη από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου του 2009 με ερωτηματολόγια ατομικής συμπλήρωσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 101 Επιχειρηματίες / Διοικητικά Συμβούλια μεσαίων - μεγάλων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.
ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails