Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Δραματική πτώση του τζίρου των μικρών επιχειρήσεων στο Ηράκλειο.

Φώτο: Ηράκλειο, αγορά, αρχές του αιώνα που μας πέρασε.
Την δραματική πτώση του τζίρου των μικρών επιχειρήσεων στο Ηράκλειο κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, όταν άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες συνέπειες της οικονομικής κρίσης, δείχνει η έρευνα- μελέτη της icap.
Από την πρωτογενή έρευνα προέκυψε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων παρατηρήθηκε πτώση των εσόδων και του περιθωρίου κέρδους για το 2009, καθώς και μείωση του προσωπικού και μεταβολή της απασχόλησης σε σημαντική μερίδα των εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ 3 στους 4 επιχειρηματίες εκτιμούν ότι η πορεία της επιχείρησής τους θα είναι καθοδική στο άμεσο μέλλον.

Επίσης ως σημαντικότερα προβλήματα αναδείχτηκαν η έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων η δυσκολία εύρεσης χρηματοδότησης από τις τράπεζες, η μειωμένη κατανάλωση, ο έντονος ανταγωνισμός, το παραεμπόριο και τα ακριβά ενοίκια των καταστημάτων. Η πτώση του τζίρου αντιπροσωπεύει ένα ποσό της τάξεως των 100 εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ που μειώθηκε το 2009 στις 182 επιχειρήσεις, (από τις 200 που συμμετείχαν), που παρέδωσαν ισολογισμούς, με στόχο να βοηθήσουν την έρευνα και το 2010 αναμένεται ακόμη μια δύσκολη χρονιά.... Για να αντιμετωπιστούν στο βαθμό του εφικτού οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και να επέλθει τόνωση της αγοράς, θα πρέπει να υπάρξουν προσαρμογές και να γίνουν διάφορες ενέργειες, τόσο από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και από το κράτος και τους λοιπούς φορείς. Ως προς τις επιχειρήσεις αναφέρονται ενέργειες, όπως η λειτουργία τους με οικονομικά - επιχειρηματικά κριτήρια και σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, η αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και η βελτίωση της προβολής των επιχειρήσεων.

Αντίστοιχα, οι φορείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και να βελτιώσουν θέματα αναφορικά με την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων, την ανάδειξη και αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών και την πάταξη του παραεμπορίου, αλλά και η ανάγκη της εκπαίδευσης για τη γενικότερη βελτίωση των γνώσεων επιχειρηματιών και προσωπικού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Οι ενέργειες που προτείνονται από την έρευνα, προς υλοποίηση από τις επιχειρήσεις το επόμενο διάστημα αναφέρονται στη μείωση δαπανών - λειτουργικού κόστους, στη βελτίωση της ποιότητας, στη μείωση τιμών και στην προώθηση προϊόντων, με σύγχρονους τρόπους. Η αντίληψη σχετικά με την ίδρυση εμπορικών κέντρων στηρίζεται θετικά από μικρό ποσοστό των επιχειρηματιών αν και η στάση αυτή αντιστρέφεται με την προϋπόθεση συμμετοχής των ίδιων των επιχειρηματιών στο εταιρικό σχήμα που θα διαχειρίζεται το υπό ίδρυση εμπορικό κέντρο.

Επίσης, από την επεξεργασία του ενοποιημένου ισολογισμού 200 περίπου εμπορικών επιχειρήσεων του Νομού Ηρακλείου, επιβεβαιώθηκαν τα ανησυχητικά στοιχεία της έρευνας καθώς παρατηρήθηκε πτώση του κύκλου εργασιών για το 2009 σε σχέση με το 2008 της τάξης του 10% και πτώση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων που υπερβαίνει το 20%. Στα δυνατά σημεία που χαρακτηρίζουν τις εμπορικές επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου θα πρέπει να αναγνωριστούν το μέγεθος της αγοράς και ο νησιωτικός χαρακτήρας που δημιουργεί μία σχετική απομόνωση, ενώ οι κύριες αδυναμίες αφορούν στην έλλειψη ξεκάθαρης στρατηγικής κατεύθυνσης για την ανάπτυξη της αγοράς και την αδυναμία εφαρμογής σύγχρονων κανόνων οργάνωσης και διοίκησης.
Οι ευκαιρίες που αναδεικνύονται έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα επέκτασης σε όμορους Νομούς και την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων, ενώ οι κύριες απειλές προέρχονται από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, τις επισφάλειες και τη γενικευμένη αρνητική ψυχολογία στην αγορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails